Avís Legal:

Benvinguts a la nostra web ubicada a https://www.fmat.tech. A continuació t’expliquem els termes i condicions d’ús, recorda que la utilització d’aquesta web et confereix la condició d’usuari/a i implica la total acceptació del seu contingut, sense limitacions ni exclusions mentre la utilitzis o hi siguis connectat/da. Si us plau llegeix detingudament aquest avís legal. Si tens qualsevol dubte o recomanació, pots enviar-nos un correu a l’adreça a info@fmat.tech.

1.- DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DE LA WEB

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’informem que el titular d’aquesta web és l’equip FMAT, al que també ens referirem indistintament en aquesta Web com a TITULAR.

2.- CONDICIONS D’ACCÉS, UTILITZACIÓ, I, FUNCIONAMENT DE LA WEB

L’accés a la nostra web és lliure. Com usuari/a de la web et compromets a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat del seu TITULAR, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de tots aquells usuaris que actuïn de manera contrària a les presents condicions, la Llei, els principis generals del dret i les bones costums. En termes generals l’usuari/a haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament o fer-ne un ús privat, així com transformar o modificar continguts de la nostra web, o alterar-ne el software.

FMAT es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa, excloent cap mena de responsabilitat de FMAT com a conseqüència dels perjudicis que aquesta situació pogués ocasionar als usuaris/es.  No et podem garantir l’absència de “virus” i/o “malware” a la nostra web, recorda que és obligació teva disposar de les eines adequades per a la detecció i neutralització d’aquests elements i que en cap cas ens podrem fer responsables dels danys o perjudicis que aquesta situació et pogués ocasionar. També queden exclosos de la nostra responsabilitat els danys i/o perjudicis que es poguessin produir com a conseqüència d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions.

3.- POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Es possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs o webs d’Internet, FMAT no assumeix cap mena de responsabilitat ni control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. Les relacions comercials d’aquests tercers amb els usuaris/es es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’establiran per el titular de la web en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb ells.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la nostra web son titularitat de FMAT o bé li han estat cedits pel seu legítim titular per al seu ús, com per exemple i només a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. FMAT fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

5.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa la normativa sobre Protecció de Dades Personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a continuació trobaràs la informació bàsica de la nostra política de privacitat que pots ampliar aquí.

Responsable:FMAT
Finalitat:Gestió administrativa i comercial ( previ consentiment)  de les dades.
Legitimació:

Execució d’un contracte.

Consentiment exprés.

Destinataris:El responsable  i tercers col·laboradors , si existeix informació i consentiment previ.
Drets:Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició,  i altres.

6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de BARCELONA els únics competents per al seu coneixement. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecta aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Última actualització 05/06/2024

©2024. FMAT. Tots els Drets Reservats.